Korrupsiyaga qarshi ichki nazorat(komplaens) bo’limi

Korrupsiyaga qarshi  «Komplaens-nazorat» tizimi nima?

Ilg‘or xorijiy davlatlarning korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi zamonaviy boshqaruv usullariga muvofiq, samarali faoliyat yuritishni ta’minlovchi eng muhim profilaktik vositalardan biri tarkibida korrupsiyaga qarshi «komplaens nazorat» tizimini joriy etish hisoblanadi. “Komplaens”, “komplaens-nazorat” (compliance control) tushunchalari - muvofiqlik va aniq belgilangan qoida, standart hamda ko‘rsatmalarga muvofiq faoliyat yuritishni anglatadi.

Davlat organlari va xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar, banklar va xususiy sektor faoliyatini korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi xalqaro standartlar, qonun va boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlarga muvofiq tashkil etilishini ta’minlovchi, korrupsiya havf-xatarlari va manfaatlar to‘qnashuvini o‘z vaqtida aniqlash hamda ularga chek qo‘yish, qonun buzilishi va korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar haqida xabar berish kabi qator profilaktik choralarni o‘zida mujassam etgan samarali tizimdir.

Universitetda korrupsiya xolatiga duch kelsangiz bizga murojaat qiling. Shaxsingiz sir saqlanishi kafolatlanadi: Telegram_bot


Korrupsiyagaqarshi ichkinazorat (komplaens) tizimining huquqiy asoslari


“Komplayens-nazorat”tizimini takomillashtirishto'g'risida


Korrupsiyaga qarshikurashish bo‘yicha Siyosat

Korrupsiyaviy xavf-xatarlarnibaholash Uslubiyati

Manfaatlar to‘qnashuviniboshqarish bo‘yicha Nizom

Aloqakanallari orqali korrupsiyaviy xatti-harakatlar to’g’risida

Kontragentlarni tekshirishgaoid Yo‘riqnoma

Ishgaqabul qilinayotgan nomzodlarni tekshirish bo‘yicha Yo‘riqnoma

Universitetxodimlarining odob axloq va KQK sohasida o‘qitilishini

KQtartib taomillarning samaradorligini monitoring va nazorat

KQKtizimining holati to‘g‘risidagi hisobotini shakillantirish

10 Universitet xodimlariningkorrupsiyaviy xatti-harakatlari